Meditacija trenutku pomrčine Mjeseca 5. srpnja u 6.29 ujutro za zemlje Balkana (4:29 AM UTC)


Meditacija u točnom trenutku maksimalne pomrčine Mjeseca 5. srpnja u 6.29 ujutro za zemlje Balkana (4:29 AM UTC)