Srebreni Okidač, 11 Novembar 2019 godine u 16:15 poslije podne prema vremenskoj zoni grada Zagreba.


Srebreni Okidač, 11 Novembar 2019 godine u 16:15 poslije podne prema vremenskoj zoni grada Zagreba.11 Novembar je godišnji dan 11:11 portala. U  2019, i Merkur će preći preko sunca taj dan. Ovo je vrlo rijedak dogadjaj koji se dešava samo 13 puta svakog vijeka. Poslijedni prelaz Merkura desio se u Maju 2016 a sledeći će se desiti u Novembru 2032.
Astrološki, prelazi Merkura preko sunca su najbolji momenti za sve povezano sa finansijama. Kad god se Merkurovovi prelazi dese, oni donose vrlu jak bljesak energije koji bi stimulisao nove ideje i nova razumijevanja mentalne svere čoviječanstva.

Štaviše, Merkur predstavlja principe komunikacije. Prema tome, Sunčeva veza sa prelazom Merkura je najbolja za sve aspekte komunikacije, kao i za interakcije sa drugima.


Stoga, ova rijetka prilika priža savršen uslov za privlačenje što je više Svijetla moguće u svjetski financiski sistem.

Svi znamo da trenutni financiski sistem nije fer. Zaparavo je dizajniran da porobi čovječanstvo kroz dug.
Što se više duga nakuplja, mjehurić robovanja kroz dug će se eventualno srušiti.Mnogo je znakova da se stanje trenutnog financiskog sistema pogoršava.I ovo se dešava u Kini i drugim zemljama. Ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama.


Ovo će isto tako voditi do krajnjeg sistemskog kolapsa trenutnog financiskog sistema. Ovo će biti tačka bez povratka sa jedinim putem naprijed da se izgradi novi i pravedniji financiski sistem.


Kako stvari stoje, financiski restart se može desiti u bliskoj budućnosti.


I činjenica da je u cirkulaciji velika količina falsifikovanih Američkih novčanica ukazuje na skrivenu slabost trenutnog financiskog sistema. Ako ova informacije postane javna, mogla bi podkopati povjerenje u Američki dolar kao globalna rezervna valuta. Ovo bi ubrzalo proces kolapsa trenutnog sistema.Prema tome, koristeći se energetskom podrškom nadolazećeg Merkurovog prelaza preko sunca 11 Novembra, možemo pomoći učvrstiti što je više svjetla moguće u svjetski financiski sistem kako bi ublažili i harmonizovali prelaz na novi financiski sistem.


Postoje dve glavne akcije koje možete uraditi na taj dan
Kupovina srebrenih novčića i srebrenih poluga
Meditacija Srebreni Okidač u 16 časova  i 15 minuta poslije podne prema vremenskoj zoni grada Zagreba

Kupite srebrene novčiće i srebrene poluge

Kao što je predložio Kobra, sile svjetla traže od svakoga ko osjeća da tako treba, da kupe što više srebra mogu, koliko osjećaju da je potrebno, na dan Merkurovog prelaza u ponedeljak, 11 Novembar 2019.


Srebro je metal koji nas povezuje sa izobiljem i energijom Boginje. Time, kupovanje srebra je simbolično djelo donošenja izobilja u vaš život.Isto tako, trenutno cijena srebra je relativno niska, tako da je pristupačna svakog trenutka.

Veoma je važno da kupite srebro (fizički ili preko interneta) i da izvršite kupovinu 11-tog Novembra prema vašoj lokalnoj zoni i NE prije ili poslije, da osiguramo povezanost i harmoničnu efikasnost naše akcije. Kada kupimo srebro tog dana, veoma je preporučeno da se uspostavi jaka namjera da će naša akcija kupovanja srebra oslobidi čovječanstvo mjehura robovanja kroz dug.  Ovo radimo jer neke druge kupovine bez svjesne namjere neće biti uračunate kao dio ove aktivacije.

Svi ljudi ljudi koji će kupovati srebro sa takvom namjerom 11 Novembra će kreirati jaku energetsku mrežu oko planete koja će poslati svjetlosni puls u globalni financiski sistem.

Ako kritična masa od 144,000 ljudi kupi srebro 11 Novembra, ovo će kreirati potrebni okidač da se globalno razotkrije manipulacija cijenom srebra i zlata od strane JP Morgan:Prema tome, molimo vas da kupite srebrene novčiće, poluge ili nakit tog dana ukoliko osjećate da bi trebali.

Prema Kobri, bolje je kupiti srebrene novčiće ili srebrene poluge jer mogu biti od bolje koristi tokom financiskog restarta, ali nakit je isto tako uredu. Kako god, molimo vas nemojte kupovati posrebrene stvari.

Srebrene stvari trebaju biti čisto / fino srebro (sa 99,9% srebra) ili pravo srebro sa (92,5% čistoće) i minimalna težina srebra koja se treba kupiti za ovu Srebrenu aktivaciju je oko 3 do 5 grama.Više informacija o finom srebru ili pravom srebru možete pronaći ovdje


A limited number of Victory of the Light / Saint Germain silver coins are available for purchase here:

Ograničen broj srebrenih novčića Pobjeda Svjetla / Saint Germain je dostupna za prodaju ovdje

If you decide to buy silver coins or silver bars on the day, please ensure that you receive a certificate or invoice when you make the purchase. It is also important to buy silver from a reliable seller, such as those that have a membership with the London Bullion Market Association (LBMA)

Ako odlučite da kupite srebrene novčinje ili srebrene poluge na taj dan, molimo budite sigurni da dobijete certifikat ili dostavnicu (račun) kada izvršite kupovinu. Isto tako je važno da kupite srebro od pozdanog trgovca, kao naprimjer od onih koji su čalnovi London Bullion Market Association (LBMA).

Ovo će osigurati da vaše srebrene poluge i novčići mogu biti iskorišteni da kupite ono što vam je potrebno tokom perioda financiskog restrata čiji je raspon od 1 do 2 sedmice.

Srebreni novčići koje ćete kupiti na taj dan mogu biti iskorišteni da manifestujete izobilje u svom životu u budućnosti. Možete saznati više o ovome ovdje:
Meditacija Srebreni Okidač u 16 časova i 15 minuta poslije podne prema vremenskog zoni Zagreba

Preporučeno od Kobre, isto tako ćemo raditi masovnu meditaciju 11 Novembra da pružimo energetsku pomoć našoj fizičkoj kupovini srebra. Svrha naše meditacije je isto tako da učvrstimo što je više svjetla moguće u svjetski financiski sistem kako bi ublažili i harmonizovali prelaz.Radićemo ovu meditaciju u trenutku maksimalnog Merkurovog prelaza u Ponedeljak 11-tog Novembra u 16 časova i 15 minuta prema vremenskoj zoni Zagreba.


Ako kliknete na ovaj link vidjet ćete tačno vrijeme ove meditacije za vašu vremensku zonu:Ova meditacija uz akciju kupovanja srebra, će pomoći Snagama Svijetla da uzemlje energiju Svjetla na površinu planete kako bi riješili zastoj unutar robovanja kroz dug u financiskom sistemu, konačno oslobadjajući čovječanstvo. Broj ljudi koji će raditi ovu meditaciju i kupovati srebro tog dana je najveći uticajni faktor koji je u moći ljudi koji žive na površini planete za ubrzavanje procesa.


Ovaj aktivacija Srebreni Okidač  11-tog Novembra ima stvarni potencijal da postane tačka prekretnica u priprema za pozitivni financiski restart. Ako dosegnemo krtičnu masu od 144,000 ljudi koji će učestvovati u ovoj aktivaciji, ovo će kreirati masovni lanac iscjeljivanja u energetskom polju širom planete.


Prema tome, molim vas podijelite ovu aktivaciju što je šire moguće. Više od 60 videa je kreirano da se promoviše ova aktivacija Srebreni Okidač na mnogim jezicima.Odlična promotivna web stranica je isto kreirana za aktivaciju Srebreni OkidačI evo ovdje naš Fejzbuk dogadjaj za ovu meditaciju
Evo instrukcije za ovu meditaciju: (Preporučeno vrijeme za ovu meditaciju je 20 minuta)

1.       Uz pomoć tehnike koja vam odgovara, opustite se.

2.       Recite da je vaša namjera da koristite ovu meditaciju kao sredstvo da unesete Svjetlo u svjetski financiski sistem.

3.       Vizualizirajte stub od brilijantne bijele svjetlosti kako proizilazi iz Kosmičkog Centralnog Sunca i zatim prolazi kroz Centralna Sunca svih galaksija u ovom univerzumu. Zatim vizuelizirajte ovo svijetlo kako ulazi u Galaktičko Centralno Sunce, zatim ide kroz našu Galaksiju a zatim ulazi u naš Solarni Sistem i ide kroz sva Svjetlosna bića unutar našeg Solarnog Sistema i zatim kroz sva bića na planeti Zemlji i isto tako kroz vaše tijelo pa do centra Zemlje.

4.       Vizualizirajte ovo svijetlo kako preobrazuje svu preostalu tamu trenutnog financiskog sistema, iscjeljuje sve nejednakosti, briše siromaštvo i donosi izobilje čitavom čovječanstvu. Vizuelizirajte kako počinje Novi Veliki Kosmički Ciklus, donoseći čisto Svijetlo, Ljubav i Sreću svim bićima na Zemlji.
Isto možete i pročitati ili slušati ovaj veoma informativni Kobrin intervju sa Internacionalnom grupom Zlatno Doba kako bi saznali više o aktivaciji Srebreni Okidač i šta možete uraditi na taj dan


Primjedbe